شرایط و ضوابط پذیرش کالا


  • دارنده شماره رسید کالای پذیرش شده که از طریق پیامک ارسال میگردد، مالک دستگاه شناخته می شود.
  • هزینه انبارداری کالای تعمیر شده بعد از 5 روز ، به ازای هر هفته 10% کل مبلغ فاکتور به صورت حساب اضافه خواهد شد.
  • پیامک ارسال شده برای تحویل کالای آماده شده بعد از 2 ماه فاقد هرگونه اعتبار و ارزش قانونی می باشد.
  • تحویل کالا تنها در روزهای کاری از شنبه الی چهارشنبه از ساعت 9 الی 17 می باشد.
  • در صورت گذراندن مراحل تست محصول و اطمینان از سلامت کالا توسط کارشناسان مجرب رسا سرویس، آن دستگاه سالم تلقی می گردد.

 

درباره ما تماس با ما